La Immobiliària

Vagi al Contingut

Menú Principal

Certificació energètica

Altres serveis

El passat 13 d’Abril de 2013 va esser publicat al BOE el Reial Decret 235/2013, pel que es regula l'acreditació per la Certificació Energètica dels Edificis.


A PARTIR DEL PRPER 1 DE JUNY DE 2013, SERÀ OBLIGACIÓ DEL PROPIETARI QUE VULGUI LLOGAR O VENDRE LA SEVA PROPIETAT, DISPOSAR DEL CERTIFICAT ENERGÈTIC. L’IMMOBLE HAURÀ DE COMPLIR AQUEST REQUISIT PER PODER SER PUBLICITAT PER QUALSEVOL MITJÀ.

Aquest certificat ha d’estar a disposició dels compradors o arrendataris de l’immoble. El certificat ha d’indicar la qualificació energètica de l’edifici des de la A - la més eficient, a la G - la menys. L’objectiu d’aquesta norma es que arrendataris i/o compradors estiguin informats del rendiment energètic de la propietat que es vol vendre.

Tanmateix, el Reial Decret estableix la obligació d’informar de la qualificació energètica en qualsevol mitjà publicitari que s'utilitzi per a la comercialització de l’immoble que es tracti i la seva PRESENTACIÓ EL DÍA DE L'ESCRIPTURA PÚBLICA DE COMPRA-VENDA O LLOGUER.

Amb la finalitat de donar el degut compliment a la norma i que Vostè pugui continuar la venda o lloguer de la seva propietat dintre de la normativa legal, La Immobiliària, posa a la seva disposició un departament Tècnic Especialitzat en la obtenció del CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de la seva vivenda o immoble a preus especials pels nostres clients, i d'aquesta manera, acomplir amb els requisits que imposa el Reial Decret.
Al mateix temps, i donat que també és precís, per a poder efectuar la compra-venda i lloguer dels immobiles, estar en possessió de la corresponent CÈDULA D'HABITABILITATen vigor, aprofitem la ocasió per oferir-li la gestió d'aquesta mateixa.

Si té qualsevol dubte, o vol encarregar-nos la gestió de la obtenció de la certificació energètica de l'immoble o de la cèdula d'habitabilitat, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93.725.11.44 i/o a la direcció de correu electrònic info@laimmobiliaria.cat on l'atendrem gustosament.

Torna al contingut | Torna al menú principal