La Immobiliària

Vagi al Contingut

Menú Principal

Cèdula d'habitabilitat

Altres serveis

Segons la normativa vigent a Catalunya, és obligatoria la cèdula d’habitabilitat per diversos tràmits i, específicament, per la transmissió i lloguer de les vivendes.

Disposem d’un equip de tècnics que li tramitaran el document a preus molt competitius.

Sol·liciteu-ne la gestió al 93 725 11 44 o al nostre correu electrònic
info@laimmobiliaria.cat.
La Immobiliària. Des de Castellar, donant servei al Vallès.

Extracte del Decret:

DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Article 9
Vigència i obligatorietat de la cèdula d’habitabilitat
9.1 Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, de conformitat amb aquest Decret. Aquesta cèdula té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació.


Article 11
Exigència de la cèdula d’habitabilitat per part de les empreses subministradores
De conformitat amb la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis han d’exigir la cèdula d’habitabilitat vigent als usuaris finals perquè aquests puguin contractar els serveis, i n’han d’incorporar una còpia al seu expedient de contractació, tot això sense perjudici del compliment d’altres normes sectorials aplicables.
En el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació, s’ha d’incorporar una còpia de la qualificació definitiva.


Torna al contingut | Torna al menú principal